Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Érzékenyítő trénig, tudás és ismeret átadás a fogyatékos emberek elfogadásáért

Kikiáltási ár: 290 000 Ft

Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány - Esélyegyenlőségi pályázatA projekt rövid bemutatása:
A tréning célja a fogyatékos emberekkel szembeni társadalmi tolerancia és együttműködési készség növelése. A tréning egy elméleti és egy gyakorlati részből áll.
Az elméleti részben bemutatjuk a fogyatékos emberek mindennapi életvitelét és a fogyatékos állapottal együtt járó problémákat, illetve a jelenlegi jogi szabályozást. A gyakorlati képzés során a saját élmény módszert alkalmazva a résztvevőknek fogyatékkal együtt élőkkel közösen egyesével együttműködve kell megoldaniuk mindennapi élethelyzeteket, pl. kerekesszékes közlekedés. A résztvevők a képzés során megtanulják felismerni a fogyatékkal élők problémáit, elsajátítják a speciális segítségnyújtást, megismerik az egyenlő hozzáférést biztosító környezet, a fizikai és info-kommunikációs akadálymentes épített környezet alapfeltételeit.

A projekt típusa
Képzések és tréningek

Milyen vállalatnál valósítható meg a projekt:
Kisvállalat, Középvállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Felső-, középvezetők, HR-esek, munkatársak

A megvalósuló projekt időtartama:
40 óra tréningenként

Hány főt érint a projekt
20

A projekt kapcsolódása a nyertes HEFOP és/vagy EQUAL projekthez
HEFOP 1.3.1, HEFOP 2.3.2, HEFOP 2.3.1, EQUAL E22, TAMOP 1.4.1. Mindegyik nyertes pályázatban a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkára felkészítésére és munkába helyezésére helyeztük a legnagyobb hangsúlyt. A befogadás és elfogadás érdekében tartottunk érzékenyítő tréningeket a cégek teljes vertikumára. SZMME Turisztikai pályázata keretében turisztikai szolgáltatóknak is tartottunk tréninget.

A projekt indokoltsága
A munkaerőpiacon jelenleg rendkívül alulreprezentáltan jelennek meg a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek. Tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy ennek egyik legfőbb oka, hogy a munkaadók nagymértékű ismeret- és információ hiánya. Emiatt hárítanak, félnek, előítéletesek a célcsoporttal. Kevés a szervezet, aki kellő alapossággal megismeri és felkészíti a munkavállalót és „fejvadász” céghez hasonlóan képes a kiválasztásra és a munkaadók felkészítésére. A tréning célja, hogy a bevont személyek elméleti ismereteket kapjanak a célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatban és általuk adott tudással bővíthessék ismereteiket. A tréning fontos eleme a saját élményű megtapasztalás. Az eddigi tapasztalataink szerint rendkívül hatékony a módszer és a tréningben résztvevők mindegyike (legyen az vezető vagy munkatárs) azt jelezte vissza, hogy fontos változásokat generált hozzáállásában a program.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A gazdálkodó szervezetek (kis-, közép-, nagyvállalatok, multinacionális cégek), a szolgáltatást nyújtók (állami-, önkormányzati-, szociális-, oktatási intézmények és minden olyan munkáltató szervezet, ahol foglalkoztatás van a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek erejét hasznosítani tudná. A 9%-os foglalkoztatási arány szemben az Európai Uniós legalább 30%-os arányához azért ilyen alacsony, mert az elmúlt évtizedekben a célcsoport foglalkoztatása elsősorban szegregált körülmények között valósult meg. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás és a csatlakozással összefüggő jogszabályi változások ráirányították a figyelmet – mint egy új merítési lehetőség – a célcsoport nyílt munkaerőpiaci szolgáltatására. Ellenben a nyílt munkaerőpiaci munkáltatók legtöbbje nem volt felkészülve sem stratégiailag, sem környezetileg a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek foglakoztatására. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy nincsenek információik a célcsoportokról, a jogi szabályokról és a környezeti elvárásokról.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
A tréning hatására a munkáltatók közelebb kerülnek a fogyatékos munkavállalókhoz. Új célcsoport kerül látóterébe, így átgondoltabbá válhatnak bizonyos munkakörök, hűséges munkavállalót szerez.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
A tréning hatása egy vállalaton belül is sokszorozódhat azáltal, hogy több tréninget rendelnek meg. Különböző referenciák bemutatásával több cég is felismeri a program szükségességét és hasznosságát.

A kikiáltási ár indoklása
A tréning megvalósításában szociális munkás, pszichológus, tréner és mozgás-, látás-, hallássérült személy (szakember) vesz részt. A tréningek anyagát a résztvevők teljes körűen megkapják. A terem- és egyéb működési költségeket figyelembe véve a tréning oktatóinak óradíja 8000 Ft, a tréning időtartama 40 óra, összesen 320.000 Ft.

A szervezet tevékenysége
Támogató szolgálatok súlyos fogyatékos emberek számára személyi segítő szolgálat, szállító szolgálat, információs szolgáltatás.
Komplex Emberközpontú Foglalkozás-rehabilitációs Információs Szolgálat, komplex munkaerő-piaci szolgáltatás fogyatékos embereknek és munkaadóknak. Fogyatékos Fiatalok Re/Integrációját Segítő Szolgálat (FFRISS), tehetséggondozás, interaktív iskolai program.
Akadálymentes Környezetért Program (felmérés, minősítés, javaslatkészítés, tanácsadás). Jogi tanácsadás. Az alapítvány egyben akkreditált felnőttképzési intézmény is.

Jogi forma: alapítvány

Adószám: 19667946-1-41

Honlap címe: www.motivacio.hu

» Vissza