A Budapest Esély Nonprofit Kft. és a MAG Zrt. együttműködése

Az árverésre bocsátott termék neve: Social Label – Társadalmilag felelős munkáltatói minősítés: helyzetfelmérés és audit

A termék kikiáltási ára: 200.000 Ft
A termék leütési ára: 280.000 Ft

A Socia Label minősítés összegyűjti, rendszerezi az antidiszkriminációs és munkahelyi esélyegyenlőség szempontjából helyes és jó gyakorlatokat, illetve kiszűri és kijavítja a munkahelyi esélyegyenlőség érvényesülését veszélyeztető hibákat. A minősítési rendszer fontos feladatot lát el a humánerőforrás gyakorlatok fejlesztési irányának meghatározásában, és az egyenlő esélyeket biztosító, sokszínű, interkulturális munkahelyi közeg kialakításában.

Civil Licit - Együttműködések - Budapest Esély Nonprofit Kft. - MAG Zrt.Marinov Péter, a MAG Zrt. HR igazgatója:
A Licit előtt a teljes kínálatot átnéztük, és végül a Budapest Esély Nonprofit Kft. auditjára licitáltunk sikeresen. A leírás alapján nyilvánvaló volt, hogy a már működő esélyegyenlőségi rendszerünket és a diszkrimináció elleni tevékenységünket, intézkedéseinket célszerű auditáltatni annak érdekében, hogy lássuk, megfelelő-e, amit létrehoztunk, illetve azt, merre érdemes továbbfejleszteni. A legfőbb tapasztalat az volt – még ha közhelyesen hangzik is –, hogy nem árt, ha kellő távolságtartással próbáljuk szemlélni a saját tevékenységünket. Tudtuk, hogy jó az, amit csináltunk, elégedettek is vagyunk vele, de nem láttuk egyértelműen azokat az aprónak tűnő, de egyes helyzetekben akár hangsúlyossá is váló hibákat, amelyek gondot okoztak volna később, ha az audit nem irányítja rá a figyelmet. A folyamat során ugyanakkor számos új feladat is keletkezett, amelyekkel foglalkozni kell. Nemcsak azért, mert előírták, hanem azért is, hogy megfeleljünk a magunkkal szemben támasztott elvárásoknak. Ugyan a minősítés 2 évre szól, mi azonban ezt nem szeretnénk megvárni. Amint rendeztük az elvárásokat, jelentkezünk egy újabb vizsgálatra. Szeretnénk, ha a MAG Zrt. a minősítés legmagasabb fokozatával rendelkezne. Ehhez viszont elengedhetetlen a jó együttműködés, szükségünk van tanácsokra, hasznosítható javaslatokra a Budapest Esély Nonprofit Kft-től. A Social Label rendszerét az Európai Unió alakította ki, Magyarországon kormányrendelet írja le a működését. Magyarországon rajtunk kívül 3 cég rendelkezik ezzel a minősítéssel. Az már most látszik, hogy ez a tény és maga a minősítés büszkévé teszi a munkatársainkat. Ha sikerül bennük tudatosítani ennek az értékét és kifelé is képesek vagyunk felhívni rá a figyelmet, jó pozícióba kerülhetünk a munkaerő-paicon.

Civil Licit - Együttműködések - Budapest Esély Nonprofit Kft. - MAG Zrt. 2.Garadnay Tímea a Budapest Esély Nonprofit Kft. Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Irodájának vezetője:
Szolgáltatásunkat a 2009 decemberében megrendezett Civil Liciten kínáltuk fel. A szerződéskötést követően már január végén megkezdődött a munka, mely több részből állt. Egyfelől több típusú kérdőív kitöltéséből és megválaszolásából, mely statisztikai alapadatoktól egészen az érdekérvényesítés, a belső és külső kommunikáció folyamatáig szinte mindenre kitér, másfelől helyszíni auditból és fókuszcsoportos beszélgetésekből. Természetesen minden munkafázist elemző, értékelő rész előz meg és követ, és persze mindezeket maga a minősítés. A folyamat körülbelül egy hónapot vesz igénybe. A MAG Zrt. bronz fokozatot szerzett, ami azért is nagy dolog, mert az eddig összesen vizsgált 10-12 szervezetből csak három szerzett minősítést. Összességében úgy látjuk, hogy a vállalatnak nagyon jó gyakorlataik vannak és elhivatottak a társadalmilag felelős gondolkodásban. Ez az audit arra is jó, hogy rávilágítson arra, hogy a meglévő pozitív gyakorlatokat, hogyan lehet még inkább összerendezni és egymásra építeni egy működő vállalati gyakorlatban.

» Vissza