GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft.

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Befogadó Munkahely Program megváltozott munkaképességű személyek sikeres foglalkoztatásáért

Kikiáltási ár: 150.000 Ft

Szolgáltatás: megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába helyezése és sikeres beillesztése a munkahelyre (1 vagy 2 fő).
A szolgáltatás elemei:
1. Munkaadói konzultáció

2. Megváltozott munkaképességű munkatárs/ak kiválasztása és felkészítése
3. Érzékenyítő tréning vezetők és leendő közvetlen munkatársak számára
4. Munkahelyi patrónus felkészítése

5. Munkába helyezés
6. Folyamatkövető konzultáció

Beavatkozási területe
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése

Típusa
Befogadó és/vagy tudatos hozzáállást elősegítő munkahelyi akciók és gyakorlatok
GAK - Esélyegyenlőségi pályázat
Milyen vállalatnál valósítható meg?
Kisvállalat, Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport

A megvalósuló projekt időtartama
3 hónap, ezen belül vezetői konzultáció 3 óra, HR konzultáció 3 óra, kiválasztás 4 óra, tréning 8 óra, patrónus felkészítés 2 óra, utánkövetés 3 óra

Hány főt érint a projekt?
12

A projekt kapcsolódása a nyertes uniós projekthez
A TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009-0005 számú „Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlőségért – befogadó szervezeti kultúra elterjesztése a Gödöllői kistérségben” című projekt, röviden a Befogadó Munkahely Program a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci beilleszkedését, esélyegyenlőségét segíti, ezáltal hosszú távú, fenntartható megoldást kínál e csoportok társadalmi integrációjára. A program komplex megközelítést alkalmaz, mivel egymással párhuzamosan zajlik a hátrányos helyzetű személyek felkészítése a munkavállalásra és a munkaadók felkészítése a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatására.

A projekt indokoltsága
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatottsága hazánkban rendkívül alacsony az Európai Uniós átlaghoz képest. Ez egyrészt a társadalomra jelentős gazdasági terhet ró, másrészt megnehezíti a megváltozott munkaképességűek társadalmi beilleszkedését, önálló életvitelét.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók egészséges társaikhoz hasonló hatékony munkára képesek, azonban hosszú távú sikeres alkalmazásukhoz többlet idő, energia és tudás szükséges.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A szervezet olyan munkahelyi esélyegyenlőségi intézkedések megvalósításához kap segítséget, amelyek eredményeképpen befogadó munkahelyi környezet jön létre.
Az első számú vezető elkötelezettsége az új vállalati kultúra bevezetéséhez, elterjesztéséhez a program sikerének záloga. A projektben résztvevő HR munkatársak, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók közvetlen felettesei képesek lesznek a megvalósított folyamat eredményeként további megváltozott munkaképességű, illetve más hátrányos helyzetű munkavállalók sikeres alkalmazására.
Megfelelően kialakított munkakörnyezetben a megváltozott munkaképességű munkatársak képesek az előírt minőségi követelményeket teljesíteni. Általánosan megfigyelt jelenség, hogy a megváltozott munkaképességű munkatársak beilleszkedését követően összetartóbbá válik a munkahelyi közösség, a munkatársak jobban odafigyelnek egymásra, ezáltal a szervezeti kultúra gazdagodik.
Minél sokfélébb társadalmi csoport képviselői vannak jelen egy munkahelyen, azaz minél sokszínűbb a munkahely, annál átgondoltabb és flexibilisebb működési módokra van szükség, s ezáltal nagyobb mértékben kaphat teret a cégben az innováció, az egyéni kreativitás.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker

Szélesebb értelemben vett üzleti siker

A kikiáltási ár indoklása
A projekt keretében munkaadói konzultációra, támogatási lehetőségek, jogszabályok, előnyök ismertetésére, munkakör-elemzésre, kiválasztási folyamatra, a megváltozott munkaképességű munkatárs felkészítésére, érzékenyítő tréningre, patrónus felkészítésére kerül sor. A kialakított ár magában foglalja fentiek lebonyolítását, valamint az ehhez szükséges utazási költséget is.

A szervezet tevékenysége
A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Társadalmi Diverzitás Programjának célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci esélyegyenlőségének javítása.

Tevékenységeink:

Jogi forma: nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság
Adószám: 18671290-2-13
Honlap címe: www.tdp.gak.hu

» Vissza