Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
KÖSSZ adománybolt

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

A KÖSSZA 2009-ben nyitotta meg Magyarországon elsőként adományboltját angolszász mintára. Ezen kezdeményezésének célja, hogy a vállalatok CSR tevékenységük részeként létrehozhassák saját adományboltjukat, melybe a munkatársak azokat a feleslegessé vált, de még használható ruháikat, egyéb tárgyaikat és eszközeiket adhatják be adományként, amelyet jóval a piaci ár alatt értékesít a vállalat. Alacsony árai miatt szociális boltként funkcionál, új munkahelyet teremt, újrahasznosítást eredményez. A bevétel további pénzadomány is lehet, továbbá PR és CSR eszköz is egyben.

A projekt beavatkozási területe
Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány - Társadalmi felelősség
A projekt típusa
Bármilyen egyéb olyan szolgáltatás, amely a vállalkozások vezetőiben és munkavállalóiban kialakult, társadalmi és környezeti fenntarthatósághoz kapcsolható hozzáállás megváltoztatását célozza, az érintetteket érzékenyebbé teszi az esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság témáit illetően.

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt?
Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
A bolt létrehozásához szükséges a felsővezetői döntés,  de az üzemeltetése már bármilyen szinten lehet a „beadó” és vásárló réteg az egész vállalat.

A megvalósuló projekt időtartama
2 hónap

Hány főt érint a projekt?
250

A projekt kapcsolódása a nyertes uniós projekthez
A KÖSSZA 2010. januártól valósítja meg TÁMOP 5.5.2./09/02 Az önkéntesség népszerűsítése – „Légy Önmagad, tegyél Másokért!” projektjét, amely részeként Budapesti Önkéntes Centrumként működik. Célkitűzései az önkéntesség népszerűsítése önkéntesek közvetítése szervezetek felkészítése az önkéntesek fogadására. Célja még, hogy minél több cég kapcsolódjon be a vállalati önkéntességbe. Részükre 2×1,5 napos képzést tartottunk ennek témája, hogyan tud egy cég nem anyagi támogatással segíteni a civil szférának úgy, hogy az neki is megérje, ennek része az adománybolt is.

A projekt indokoltsága
Szabad felhasználású forrás biztosítása a civil szervezeteknek, a magyarországi adományozási kultúra fejlesztése, a munkahelyi esélyegyenlőség biztosítás eszközeinek bővítése. A társadalmi felelősség biztosítás valódi, gyakorlati megvalósításának elősegítése közvetlen munkahelyi és helyi szinten, felelős munkáltatóként.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
Az adományboltot létrehozó vállalat pozitív változásokat indít el több szinten, közvetlen munkahelyi és szélesebb környezetében is. „Szociális boltként” alacsony áraival támogatja az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező munkatársakat, az értékesítésből származó bevétellel pedig a munkahelyi esélyegyenlőség biztosításának egyik forrása lehet, akciók vagy események formájában. Az adománybolt a munkahelyen belül közösségi térként is funkcionálhat az alkalmazottak részére. Az újrahasznosítással a vállalat szemléletet formál azáltal, hogy a munkatársak már feleslegessé vált ruháit, eszközeit, tárgyait továbbadja újra felhasználásra. Mindez a fenntartható fejlődést szolgálja, ezzel együtt pedig formálja a munkatársak, általuk pedig közvetlen környezetük szemléletét is, így valódi társadalmi felelősséget vállal a vállalkozás. Az adománybolt üzemeltetése számos lehetőséget jelent vállalkozásnak, munkáltatónak, akár civil szervezetnek az esélyegyenlőség-, a környezeti fenntarthatósági elvek, a társadalmi felelősség vállalás gyakorlati, felelős alkalmazására.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
Kezdő és alacsonyabb jövedelmű munkavállalók támogatása alacsony árakkal és a bevétel elosztásával adományként, megtartó és motiváló, társadalmi felelősség vállalás és PR tevékenység

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
Adománybolt üzemeltetésével újrahasznosítás történik, miközben a munkahelyi és közvetlen környezetre is pozitív hatással van a vállalat; s mindennek szemléletformáló hatása is van.

A kikiáltási ár indoklása
Adományboltunk 2009-es megnyitását egy éves előkészítő munka előzte meg. Közel két éves működésünk alatt a tapasztalatok beépítése a működésbe folyamatosan zajlik. A módszer adaptálásával az adományboltot üzemeltető vállalkozás valódi CSR tevékenységet végezhet, pozitív hatása több szinten is megmutatkozik, a befektetés többszörösen megtérül.

A szervezet tevékenysége
A KÖSSZA a civil szféra egyik legmeghatározóbb önkéntességgel foglalkozó szervezete. Módszertani Központjában közel 50 kórház, szociális intézmény, civil szervezet kapott felkészítést önkéntes programjaik megvalósítására. Hálózatában önkénteseket toboroz és készít fel, majd közvetíti és fejleszti az önkéntes programokat. 2010-től a TÁMOP 5.5.2 által Budapesti Önkéntes Centrumként működik, melynek célja az önkéntesség népszerűsítése, és a szervezetek felkészítése az önkéntesek fogadására. Tevékenységének fontos része a vállalati önkéntesség megvalósítása és a CSR.

Jogi forma: közhasznú alapítvány
Adószám: 18103122-1-41
Honlap címe: www.korhazionkentes.hu

» Vissza