NOSZA Közhasznú Egyesület a Nonprofit Szervezetek Jogaiért

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Önkéntesmenedzsment tréning

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

Ugyan hazánkban az önkéntességről már 5 éve megszületett a törvény, ez mégsem jelenti azt, hogy a természetes és jogi személyek számára világos lenne, milyen módon szabályozza a jog az önkéntesek foglalkoztatását. A projektünk célja kettős, az 1 napos tréning keretében: szeretnénk jártasságot biztosítani a résztvevő vállalatoknak a jogi szabályozásban, hogy annak bonyolultsága ne akadályozza őket az önkéntesek foglalkoztatásában, másrészt szeretnénk optimálissá tenni a vállalat és az önkéntes viszonyát, annak érdekében, hogy az együttműködés mindkét fél számára minél gyümölcsözőbb legyen.

Beavatkozási területe
Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok
NOSZA - Társadalmi felelősség
A projekt típusa
Képzések és tréningek

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt?
Kisvállalat, Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
Azon vállalati szakemberek számára kívánjuk megtartani képzésünket, akik közvetlenül felelősek az önkéntesek kiválasztásáért és munkáltatásáért.

A megvalósuló projekt időtartama
Egy tréning alkalom

Hány főt érint a projekt?
5

A projekt kapcsolódása a nyertes uniós projekthez
A Norvég Civil Alap támogatásával megvalósuló projektünkben civil szervezetek számára nyújtottunk jogi felkészítést a monitoring tevékenység elsajátításának érdekében. A projekt célja ebben az esetben is az általunk képzett szervezet önállósítása és a hatékony és fenntartható működésének elősegítése volt.

A projekt indokoltsága
Hazánkban a jelen gazdasági helyzetben az egyik legfontosabb erőforrás az önkéntesek foglalkoztatása lehet. Az önkéntes foglalkoztatása szervezet számára munkaerőt jelent, az önkéntesek számára feladatot és számukra fontos tevékenységek végzésének lehetőségét biztosítja, a társadalom pedig nagyban profitál abból, hogy az állampolgárok aktívan részt vesznek a demokratiikus közéletben.

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A munkáltató az önkéntes menedzsment képzés segítségével megismerheti azon jogosultságokat és kötelezettségeket, amelyek az önkéntes fogadásával kapcsolatosak, és elsajátíthatja az önkéntesekkel történő leghatékonyabb együttműködés gyakorlatát.
Az önkéntesek helyes kiválasztásának és motiválásának technikája hasznos lehet a vállalat többi munkavállalójával való együttműködés során is.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
A képzés megvalósítása segíti a munkáltató és a munkavállalók közötti bizalom és hatékony kommunikáció kialakulását, és az önkéntesek és munkavállalók megtartását.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
Az önkéntesség gyakorlatának szélesítése, és az önkéntesekkel történő valós együttműködés kulcs a demokratikus közéletben folytatott társadalmi részvétel kialakulásához.

A kikiáltási ár indoklása
A kikiáltási ár fedezi a tréning megtartásának költségeit. Így magában foglalja az oktató honoráriumát, és a képzés során átadandó tananyag elkészítésének díját.

A szervezet tevékenysége
A NOSZA Egyesület főbb tevékenységei a civil szervezetek jogi környezetének vizsgálata, a civil szervezetek jogi felkészítése és képzése, az Eitv. – el kapcsolatos jogkövetés monitorozása.

Jogi forma: Egyesület
Adószám: 18714186-1-42
Honlap címe: www.jogalkotas.hu

» Vissza