Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete

Az árverésre bocsátott szolgáltatás neve:
Háztartászöldítő ÖkoKör program

Kikiáltási ár: 300.000 Ft

A program során a 10-15 fős csoportok 9 alkalommal találkoznak. A kézikönyv és a TVE-s csoportvezető segítségével hat témát dolgoznak fel (fenntartható pénzhasználat, élelmiszerek, vegyi anyagok, energia, víz és hulladék), amelyekhez kapcsolódóan életmódjukba beépíthető vállalásokat tesznek. A résztvevők a program elején és a végén megmérik az otthoni energia- és vízfogyasztásukat, a vegyi anyag és a keletkező hulladék mennyiségét, így számszerűsíthetővé válik a megtakarítás. Alternatívaként csoportvezetőket képezünk ki, akik megszervezik a munkatársaik körében a csoporttalálkozókat.

A projekt beavatkozási területe
Környezeti fenntarthatóságot célzó általános szemléletváltó programok

Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete - Társadalmi felelősségA projekt típusa
Képzések és tréningek

Milyen típusú vállalatnál valósítható meg a projekt?
Kisvállalat, Közép vállalat, Nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport
A résztvevők köre nyitott, a program célja a vállalaton belüli kohézió erősítése, a különböző beosztású munkavállalók közötti távolság csökkentése.

A megvalósuló projekt időtartama
3 hónap vagy “csak” ÖkoKör vezető képzés esetén 2 nap

Hány főt érint a projekt?
15

A projekt kapcsolódása a nyertes uniós projekthez
A tudatos vásárló képzés az ÖkoKörök tematikájára épül. Ez a Global Action Plan International világszerte mintegy kétmillió embert megmozgató háztartás-zöldítő programjának hazai adaptációja, amelyet 2010-ben vezettünk be a KMOP támogatásával. A hazai ÖköKörök során a résztvevő háztartások élelmiszerhulladéka átlagosan 24%-kal, a vegyes háztartási hulladéka 23%-kal csökkent, 15%-kal kevesebb villamos energiát, 31%-kal kevesebb földgázt és 13%-kal kevesebb csapvizet használtak, valamint 10%-kal kevesebb vegyszert tartottak otthon. Jelen pályázatba a fenti tapasztalatokat építjük be.

A projekt indokoltsága
A fenntartható életmód elterjedését ma már nem az információhiány gátolja, mivel az érdeklődők számos ehhez kapcsolódó üzenettel találkozhatnak. A hatékony szemléletváltáshoz a hagyományos információközlésen túl szükség van :

A projekt várható hatása – esélyegyenlőség megvalósulása szempontjából – a munkáltatói szervezetre
A program hatása a munkáltatói szervezetre fenntarthatósági szempontból:

Az ÖkoKörök eddigi magyarországi megvalósítása alapján várt változások háztartások szintjén, amelyek továbbvihetők a vállalati szintre is:
20%-kal kevesebb hulladék,
15%-kal kevesebb villamosenergia-fogyasztás,
10%-kal kevesebb vezetékes ivóviz használat.

A program hatása a munkáltatói szervezetre esélyegyenlőségi szempontból:

Szűkebb értelemben vett üzleti siker
A csoportkohézió erősödése, a különböző beosztású munkavállalók közötti távolság csökkentése javítja a munkahelyi légkört, ezáltal a cég iránti lojalitást és a munkavégzés hatékonyságát.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker
A vállalat működésébe átültetett fenntarthatósági intézkedések, valamint a megerősödött belső kohézió javítják a cég versenyképességét mind a piaci szereplők mind a leendő munkavállalók körében.

A kikiáltási ár indoklása
A TVE által vállalt feladatok:

A szervezet tevékenysége
A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 2001 óta működő közhasznú társadalmi szervezet. A TVE célja egyrészt a környezettudatos, etikus és felelős vásárlói magatartás népszerűsítése és támogatása a fogyasztók felé, másrészt a vállalatok felelős, jogkövető és etikus működésének ösztönzése. A TVE egyaránt foglalkozik a fogyasztók informálásával (saját médiumok, kiadványok, kampányok, rendezvények), szaktanácsadással, jogi háttérmunkával és érdekérvényesítéssel, valamint oktatási kiadványok, segédanyagok készítésével és terjesztésével.

Jogi forma: egyesület
Adószám: 18245770-1-43
Honlap címe: www.tudatosvasarlo.hu

» Vissza