GAK Nonprofit Közhasznú Kft. – JÁTSZMÁK NÉLKÜL A MUNKAHELYEN

JÁTSZMÁK NÉLKÜL A MUNKAHELYEN  – az egyenrangú kommunikáció fejlesztése

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

A kínált szolgáltatás egy 5 alkalomból álló, összesen 20 óra időtartamú, kommunikációs kompetenciákat fejlesztő tréning, amely a tranzakció-analízis módszertanára támaszkodik.
A tréning létszáma 12 (min. 10 – max. 14) fő. A résztvevőket a szervezet vezetői választják ki. Azon munkatársak kiválasztását javasoljuk, akiknek munkaköre eredményes ellátáshoz fontos a hatékony kommunikáció.
A tréning célja a résztvevők kommunikációs és konfliktuskezelési eszköztárának bővítése, hatékony kommunikációs technikák elsajátítása, játszma típusok felismerése, az ilyen típusú helyzetek eredményes kezelése.

Milyen fenntarthatósági célt szolgál:
A társadalom ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztése (pl. gazdasági, pénzügyi ismeretek, digitális kompetencia, a tanulás tanulása)

A szolgáltatás típusa:
Képzés, tréning

Kiknek kínálják:
Kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A vállalat azon munkatársai, akik munkájuk során kommunikációval kapcsolatos feladatokat is végeznek, akár a cégen belül, akár külső partnerek felé.

A megvalósuló projekt időtartama:
2 hónap

Hány főt érint a projekt?:
14

A projekt indokoltsága:
Projektjeink során tapasztaljuk, hogy a munkavállalók pszicho-szociális kompetenciái legalább olyan fontosak, mint a szakmai tudás, s ezért nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre. A nyílt, felnőtt-felnőtt kommunikáció elsajátítása erősítő hatással van a személyes felelősségvállalásra is.
A tranzakció-analízis módszertana a gyakorlatban jól alkalmazható eszköztárat ad a személyes kommunikáció fejlesztésére. A tervezett program biztosítja az új készségek megfelelő elsajátítását.

A projekt várható hatása a munkáltatói szervezetre:
A projekt keretében a tréning résztvevői hatékony kommunikációs technikákat sajátítanak el, bővül kommunikációs és konfliktuskezelési eszköztáruk, valamint megtanulják felismerni és eredményesen kezelni a különféle játszmák típusait.
A tréning során a szervezet munkatársai elsajátítják az egyenrangú kommunikáció eszköztárát, amely az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósulásának fontos alappillére. Ez a kompetencia egyrészt hasznos a valamely hátrányos helyzetű csoportba tartozó munkatársak számára azért, hogy eredményesen legyenek képesek képviselni önmagukat és érdekeiket. Másfelől hasznos a vezetők vagy hátrányos helyzetűekkel bármilyen módon kapcsolatba kerülő, kommunikáló munkatársak számára is, mivel tudatosabban és eredményesebben teremthetnek és tarthatnak fenn kapcsolatokat.
A tréning eredménye továbbá, hogy a felnőtt kommunikáció elsajátítása és alkalmazása révén a résztvevők személyes autonómiája nő, erősödik a saját viselkedésért vállalt felelősség, valamint fontos pozitív következmény a saját maga és a másik személyének nagyobb tiszteletben tartása.
A fentiek alapján látható, hogy a projekt a tréningen résztvevő személyek attitűdjének pozitív és az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósítása felé irányuló tartós változását eredményezi.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:

  • Erősödik az egyenrangú kommunikáción alapuló szervezeti kultúra;
  • A szervezet alkalmazkodóbbá válik a változásokhoz;
  • A külső és belső kommunikáció javulása elősegíti a cég pozitív megítélését.

A kikiáltási ár indoklása:
A szolgáltatás árát az Európai Uniós projektjeinkben alkalmazott tréning óradíjakhoz igazodva, az „értéket a pénzért” elv alapján határoztuk meg. Az ár magába foglalja az előkészítő és kiértékelő megbeszéléseket, a pszichológus tréner óradíját, valamint a projekt menedzsmentjével kapcsolatos teendőket.

A szervezet tevékenysége:
A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Társadalmi Diverzitás Programjának célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci esélyegyenlőségének javítása.

Tevékenységeink:

  • hátrányos helyzetű munkavállalók felkészítése a sikeres munkavállalásra komplex eszközrendszerrel – szakmai képzések, kompetenciafejlesztő tréningek, egyéni tanácsadások, mentorálás, gyermekfelügyelet;
  • esélyegyenlőségi szolgáltatások munkaadók számára – képzések, tréningek, tanácsadások biztosítása, esélyegyenlőségi terv készítése;

Honlap:
www.tdp.gak.hu