Salva Vita Alapítvány – FILMKLUB AZ ELFOGADÁSÉRT

FILMKLUB AZ ELFOGADÁSÉRT– a fogyatékos emberek világának élmény-alapú megismerése

Kikiáltási ár: 200.000 Ft

A projekt keretében három alkalommal filmklubot szervezünk, melyen a cég munkavállalói és a Salva Vita Alapítvány által segített fogyatékos személyek közösen vesznek részt. A filmnézés előtt az alapítvány trénerei segítségével játékos formában ismerkednek össze a résztvevők. A filmklub témája a fogyatékosság, a másság elfogadása, a hátrányok leküzdése. A film megtekintését követően a résztvevők a kísérő szakemberek facilitálásával megbeszélik élményeiket, a témával kapcsolatos tapasztalataikat. A filmklubokon alkalmanként 5-10 vállalati önkéntes, 5-10 fogyatékos személy és 2 szakember vesz részt.


Milyen fenntarthatósági célt szolgál:
Fogyatékos személyek integrációja

A szolgáltatás típusa:
Filmklub

Kiknek kínálják:
Kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A projektbe cégvezetők, felsővezetők, középvezetők, HR-vezetők és a cég alkalmazottai egyaránt bekapcsolódhatnak.

A megvalósuló projekt időtartama:
3×3,5 óra 2013. január és június közötti időszakban

Hány főt érint a projekt?:
60

A projekt indokoltsága:
Mára általánosan elfogadott az a nézet, hogy az előítéletek jobban korlátozzák a fogyatékos embereket, mint a helyzetükből fakadó akadályok. Munkanélküliségük magas aránya is elsősorban a hiányosságaikra fókuszáló szemléletmódból fakad. A diszkrimináció oka legtöbbször az információhiány és a személyes tapasztalatok hiánya. A projekt során a közös élmények hozzásegítik a cég dolgozóit, hogy többet tudjanak meg a fogyatékos emberek világáról, képességeikről, lehetőségeikről.

A projekt várható hatása a munkáltatói szervezetre:
A projekt a cég munkatársai körében elősegíti a fogyatékos emberekkel kapcsolatos előítéletek oldását, a pozitív irányú szemléletformálást. Az a munkatárs, aki egyszer már személyes kapcsolatba került sérült emberekkel, sokkal tudatosabban és bátrabban vállalkozik fogyatékos ügyfelek kiszolgálására vagy fogyatékos munkavállalók befogadására. A projekt során átélt saját élmény és a megszerzett ismeretek az esélyegyenlőséget elősegítő szemléletváltoztatás hatékony eszközei. A munkavállalók egymásnak is továbbadják a tapasztalatokat, mely szervezeti szinten hozzájárul a befogadás kultúrájának erősítéséhez, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megvalósulásához. A másság elfogadása, az empátia olyan értékek, melyek hosszú távon segítik a sokszínű ügyfélkör kiszolgálását, valamint megteremtik az alapját a sokszínű munkaerő foglalkoztatásának. A befogadó munkahelyek számának növelése révén – hosszú távú hatásként – nő a fogyatékos személyek foglalkoztatási rátája. A sokszínű munkaerő gazdagítja a munkahelyet, és az egész társadalom nyer azáltal, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek a szociális ellátórendszert tehermentesítik, és aktív, adófizető állampolgárokká válnak.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:
A fogyatékos emberekkel való interakció, a róluk szerzett információk csökkentik a célcsoporttal kapcsolatos előítéleteket, segítik a diszkrimináció-mentes foglalkoztatást és ügyfélkapcsolatokat.

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:
A projekt hozzájárul a vállalat társadalmi felelősségvállalásához, a befogadó szervezeti kultúra kialakítása révén segíti az egyre komplexebb üzleti környezetben való fennmaradást.

A kikiáltási ár indoklása:
A kikiáltási ár a szolgáltatás alapköltségeit fedezi 3 alkalommal, alkalmanként 12-22 fő részére (mozibérlés, utazás, vendéglátás). Ebből a kikiáltási árból összesen 15-30 munkavállaló és ugyanennyi értelmi sérült személy vehet részt a programban. Abban az esetben, ha a leütési ár magasabb lesz a kikiáltási árnál, igény szerint lehetőség nyílik több filmklub szervezésére.

A szervezet tevékenysége:
Alapítványunk a hátrányos helyzetű, fogyatékos személyek társadalmi integrációját támogatja képzési és munkaerő-piaci programokkal.
Támogatott Foglalkoztatás: értelmi sérült/autizmussal élő emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását segítő szolgáltatás.
Munkahelyi Gyakorlat: értelmi sérült személyek munkavállalásra felkészítő programja.
Munkáltatóknak szóló szolgáltatások: fogyatékosügyi átvilágítás, tanácsadás, képzések.
Alapítványunk kezdeményezésére alakult meg a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület. A „Fogyatékosság-barát munkahely” elismerést az SVA hozta létre és koordinálja.

Honlap:
www.salvavita.hu