Survive Enviro Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft. – ZÖLD BESZERZÉSI RENDSZER BEVEZETÉSE

ZÖLD BESZERZÉSI RENDSZER BEVEZETÉSE

Kikiáltási ár: 265.000 Ft

A zöld beszerzési koncepció annyit jelent, hogy a vásárlások során a beszerzők hangsúlyosan veszik figyelembe a környezeti szempontokat és az adott termék egész életciklusa során okozott hatásait. A zöld beszerzés koncepciója jól illeszthető a cégek CSR munkájához, az ISO rendszerekhez, zöld beszerzés ismerete fontos az uniós és hazai pályázatokhoz. Az innováció ösztönzésének és a fenntartható fogyasztási minta kialakításának eszköze. Aktív demonstratív eszköze a környezetvédelemnek. Az általunk kínált zöld beszerzési rendszer bevezetése lehetőséget ad a beszerzések fejlesztésére, megtakarításokhoz vezet, elősegíti a munkatársak környezettudatosságát, a társadalom pozitív megítélését eredményezi.

A szolgáltatás elemei:

  1. Tájékoztatás
  2. Zöld beszerzési politika megfogalmazása a partnerrel
  3. Környezetbarát követelményrendszer kidolgozása a kiválasztott termékcsoportokra, az érvényben lévő ökocímke kritériumok alapján, a termékek műszaki követelményeinek kidolgozása
  4. Zöld beszerzés tréning a beszerzők elméleti és gyakorlati felkészítése
  5. Zöld beszerzés kézikönyv összeállítása szervezetre szabottan
  6. A rendszer működtetése
  7. Konzultációk igény esetén
  8. Felülvizsgálat a működés megkezdését követő egy év elteltével

Milyen fenntarthatósági célt szolgál:
Társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok

A szolgáltatás típusa:
Tanácsadás, képzés

Kiknek kínálják:
Kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:

A megvalósuló projekt időtartama:
3 hónap, ezen belül tájékoztatás 3 óra, vezetői konzultáció 3 óra, beszerzői konzultáció 3 óra, akkreditált zöld beszerzés tréning 10 óra

Hány főt érint a projekt?:
5-10

A projekt indokoltsága:
A zöld beszerzés koncepciója jól illeszthető a cégek CSR munkájához, az ISO rendszerekhez, zöld beszerzés ismerete fontos az uniós és hazai pályázatokhoz. Az innováció ösztönzésének és a fenntartható fogyasztási minta kialakításának eszköze. A zöld beszerzési koncepció annyit jelent, hogy a vásárlások során a beszerzők hangsúlyosan veszik figyelembe a környezeti szempontokat és az adott termék egész életciklusa során okozott hatásait. Aktív demonstratív eszköze a környezetvédelemnek.

A projekt várható hatása a munkáltatói szervezetre:
A versenyszférában egyre nagyobb jelentősége van a környezettudatosságnak. Manapság a vállalatok számára egyre fontosabb, hogy valamilyen úton-módon meg tudják különböztetni magukat versenytársaiktól. Ennek érdekében megéri lépéseket tenni a társadalmi felelősségvállalás (CSR) vagy egyszerűen a környezettudatosság irányába.
A zöld beszerzés egy olyan aktív és demonstratív környezetmenedzsment-eszköz, amely nagyban hozzájárul a fenntartható fogyasztás és termelés megvalósításához.
A koncepció előnye, hogy ösztönzi az innovációt, erősíti a környezetbarát termékek piacát és ezáltal leszorítja az árakat. Emellett elmondható, hogy azok a termékek és szolgáltatások, amelyek megfelelnek a „zöld” kritériumoknak, általában csúcsminőséget képviselnek és technológiailag a legfejlettebbek. Ez annyit jelent, hogy használatukkal jelentős mennyiségű energia takarítható meg. A potenciális megtakarítások és a pozitív társadalmi megítélés kedvezőbb versenyhelyzetet és piaci előnyt jelenthet a vállalatok számára.

Szűkebb értelemben vett üzleti siker:

Szélesebb értelemben vett üzleti siker:

A kikiáltási ár indoklása:
A projekt keretében tájékoztatókra és konzultációkra, akkreditált zöld beszerzés tréningre kerül sor. Közösen kidolgozzuk a zöld beszerzés politikát és kézikönyvet, rendelkezésre bocsátjuk a műszaki követelményeket leíró teljesítménylapokat és kalkulátort (szoftver) a beérkezett ajánlatok életciklus-költség alapú értékeléséhez. A kialakított ár magában foglalja a fentiek lebonyolítását.

A szervezet tevékenysége:
SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft hosszú távú stratégiai célja a környezettudatosság, környezetmenedzsment módszereinek elterjesztése és oktatása.
Tevékenységeink:

Honlap:
www.survive.hu

www.zoldbeszerzes.info