Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány – NAGYBÁCSI PROGRAM

 

 

 

 

 

 

NAGYBÁCSI PROGRAM

A szolgáltatás kikiáltási ára:
180.000 Ft

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány komputer klubházait halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok látogatják. A Klubházban képzett mentorok segítségével tanulnak a gyerekek számítógépes programokat, hang-, film-, video vágást. A Nagybácsi program az önkéntes munka tudásátadással történő kibővítése. A Nagybácsik az életben és a vállalati szinten szerzett tudásukat, tapasztalataikat egy szervezett mentor nap folyamán a Klubház srácainak átadják. Erről a napról, a munkáról a fiatalok filmet forgatnak, amit a Nagybácsikat delegáló cég felhasználhat a társadalmi munka, az önkéntesség és a tudásátadás reklámfilmjeként.

A szolgáltatás témája:
Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása, esélyegyenlősége

A projekt típusa:
önkéntes munka

Kiknek ajánlott:
kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Átadható tudással, szakmai tapasztalattal rendelkező felső- és középvezetők

A projekt időtartama:
1 nap

Érintettek létszáma:
3 fő

A projekt indokoltsága:
A példakép fontos húzóerő egy talajt vesztett fiatal életében. A Nagybácsi program önkéntes napján a Nagybácsik által átadott tudás és tapasztalat a Klubházakat látogató hátrányos helyzetű fiatalok jövő orientecióját segíti. Elérhető módon jutnak segítséghez, konkrét ismereteket sajátíthatnak el. A Nagybácsi napon nem csak új, használható, gyakorlati tudásra tesznek szert, de megélik az élményt, hogy nyitottsággal, tanulással sikeres felnőtté lehet válni.

A projekt várható hatása:
A Nagybácsi program egyrészt lehetővé teszi, hogy a vállalat munkatársai az önkéntes munkát megismerve tudásukat az arra rászorulóknak átadják, másrészt lehetőséget teremt a tehetséggondozásra, hosszú távú együttműködésre a Klubházas fiatalokkal. A Nagybácsi programban részt vevő munkatársak egy új közösségi térben értelmezhetik újra saját szerepüket, munkájukhoz való viszonyukat. A fiatalokkal való foglalkozás segíthet a saját életút tudatosításában valamint a hátrányos helyzetű fiatalok, akár hosszú távú jövőkép építésében. Az esélyegyenlőség jegyében olyan gyerekekhez jut el a tudás, akik ezt semmilyen más körülmény között nem kapnák meg

A projekt szűkebb értelemben vett üzleti sikere:
Az önkéntes nap folyamán a Klubház fiataljai által forgatott kisfilm a vállalat CSR kommunikációját, a társadalmi felelősségvállalást erősíti.

A projekt szélesebb értelemben vett üzleti sikere:
Hosszú távú tehetséggondozás, mentor rendszer kialakítás a Klubházakat tudással támogató vállalat elismertségének növelése.

A kikiáltási ár indoklása:
A kikiáltási ár a Nagybácsi Program előkészítését, szakmai felkészülését fedezi.

A civil szervezet bemutatása:
Harmonizált európai hívószámon ingyenesen, országosan elérhető lelkisegély telefonszolgálat gyerekeknek és fiataloknak, szakképzett pszichológusokkal, gyermekjogászokkal. Internetbiztonsággal kapcsolatos képzések, konferenciák szervezése, nemzetközi kapcsolati háló. Az Eltűnt Gyerekek Segélyvonalán az eltűnéses esetek kezelésén túl krízisben, bajban lévő gyerekek segítése. Komputeres Klubházak működtetése Miskolcon és Kecskeméten. Tanoda program a miskolci Klubházban.