Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány – TISZTA VÍZ VEGYEN KÖRÜL MINKET! FOLYÓTISZTÍTÁSI AKCIÓ

 

 

 

 

 

 

TISZTA VÍZ VEGYEN KÖRÜL MINKET! – FOLYÓTISZTÍTÁSI AKCIÓ A DUNAKANYARBAN

A szolgáltatás kikiáltási ára:
130.000 Ft

Az elmúlt években hat alkalommal szervezett az alapítvány Ipoly-tisztítási akciót, önkéntesekkel együtt dolgozva, a térség környezeti állapotának javítása céljából. A következő évben folyótisztítási akciót terveznek vállalat bevonásával az Ipoly alsó szakaszán (vagy magas vízállás esetén a Dunán). Nem csak a tisztább környezet kialakítása a cél, hanem a szemléletformálás, a jó példa nyújtása a helyi lakosok, az önkormányzatok és a vállalatok számára.

A szolgáltatás témája:
Környezetvédelem, zöld munkahely programok

A projekt típusa:
önkéntes munka

Kiknek ajánlott:
kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
a vállalat minden alkalmazottja

A projekt időtartama:
5-6 óra

Érintettek létszáma:
20 fő

A projekt indokoltsága:
Az Alsó-Ipoly mente több szempontból is hátrányos helyzetű térség. A terület egyik kitörési lehetősége a fenntartható turizmus fejlesztése, amelyhez a jó környezeti állapot elérése szükséges. A térség meghatározó eleme az Ipoly folyó, amelynek megtisztításával nem csak a környezeti állapotot javítjuk, hanem egyúttal jó példát nyújtunk a helyi érintetteknek.

A projekt várható hatása:
A Magosfa Alapítvány eltökélt az Ipoly mente és a Dunakanyar környezeti állapotának javítása irányába. A területen az egyik legsikeresebb és leghatékonyabb munkánk az Ipoly-tisztítási akció megszervezése, ugyanis a munka eredményét, hatását a médiumokon keresztül jól be tudjuk mutatni a helyi lakosoknak, szemléletüket formálva ezzel. Az egyre szűkülő pályázati források nehezítik a folyótisztítási akciók végrehajtását. E téren vállalatokkal való  partnerség nem csak az akció folytonosságát biztosítja, hanem a szektorok közötti együttműködés a projekt megújítását is segíti. Másrészt jó példát ad a helyi közösségek számára vállalatok és civilek közötti együtt dolgozásra, harmadrészt bővíti a Magosfa látókörét, tudását, munkatapasztalatát. Mindezek jótékony hatást gyakorolnak a szervezet hosszú távú fenntarthatóságára. A pályázati projekt a vállalat számára is számos előnyt nyújt. Egyrészt olyan munkában való részvételre nyújtunk lehetőséget dolgozói számára, amelynek környezeti hatása, eredménye jól látható, és pozitív érzést ad. Másrészt a munka jellege fejleszti a dolgozók együttműködési készségét és a csoportkohéziót – ebben a mindennapoktól eltérő munkakörnyezetnek, feladatnak kiemelt szerepe van. Továbbá a projekt eredménye jól bemutatható, közzétehető mind a médiumokban, mind a vállalat kommunikációs, PR-csatornáin. Ez erősíti, fejleszti a vállalat belső struktúráit csakúgy, mint társadalmi és üzleti megítélését, szélesíti kapcsolatrendszerét.

A projekt szűkebb értelemben vett üzleti sikere:
A folyótisztítási akció konkrét eredménye jól kommunikálható. A projekttel javul a vállalat ismertsége, megítélése. Továbbá az akciónak csapaterősítő hatása is van.

A projekt szélesebb értelemben vett üzleti sikere:
A cég társadalmi és környezeti szempontból felelős vállalat képét alakítja ki, amely segítheti például a partnerségi kapcsolatok erősítését, a bevételek növelését.

A kikiáltási ár indoklása:
A 130 000 Ft további két kenu bérlésének, helyszínre szállításának, eszközök (kesztyűk, nejlonzsákok stb.) beszerzésének, a résztvevők helyszínre utazásának valamint étkezési költségeinek fedezésére szolgál.

A civil szervezet tevékenységi területe:
Alapítványunk 2003 óta működik a Börzsöny, a Dunakanyar térségében és országos szinten. Küldetésünk: hozzájárulni a helyi értékek megőrzéséhez, a települések és a helyi társadalom megújulásához, bemutatni egy fenntarthatóbb életmód lehetőségeit a lakosoknak és az idelátogatóknak. Szaktudásunkkal és tapasztalatunkkal itt tudjuk a leghatékonyabb lépeseket tenni: 1) Környezeti nevelés-  tudatformálás a természeti értékek megőrzése érdekében 2) Ökoturizmus – természeti és épített környezet megismertetésében 3) Fenntartható területfejlesztés – egészséges térség kialakításában, szennyezések felszámolásában.