Magyar Speciális Olimpia Szövetség – SZÁLLJ BE TE IS!

SZÁLLJ BE TE IS!

A szolgáltatás kikiáltási ára:
90.000 Ft

A projekt több elemből áll. Egy tréninggel kezdődik, melynek témája a különbségek, elfogadás, befogadás, összetartás, segítségnyújtás és siker –az értelmi fogyatékkal élő sportolók küzdelmein és eredményein keresztül mindezek bemutatása, leképezése a munkahelyi környezetre. A gyakorlat fél éven belül a Szövetség bármely eseményén való részvétel, önkéntes munka, akár egyénileg is a résztvevőknek (mintegy 50, nem csak sportesemény közül választva). A projekt lezárása az élmények megosztása, a tapasztalatok közös feldolgozása, összegzése és egy beszámoló készítése.

A szolgáltatás témája:
Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok

A projekt típusa:
képzés, tréning

Kiknek ajánlott:
kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Bármely 10-25 fős csoport a vállalaton belül, így a felsővezetők, középvezetők és alkalmazottak számára is hasznos lehet.

A projekt időtartama:
A tréning 2 órás, a gyakorlat egyénileg eltérő, a lezárás 1 óra. A teljes időtartam megállapodás tárgya.

Érintettek létszáma:
10-25 fő

A projekt indokoltsága:
Olyan társadalomban élünk, amely nehezen fogadja el különbségeket. Nem vesszük észre, hogy egyéni értékeink éppen különbözőségünkben rejlenek, hogy önmagunkhoz képest kell teljesítenünk.  Értelmi fogyatékkal élő társaink megmutatják, hogy minden helyzetben lehet és érdemes küzdeni, hogy ők is értékes tagjai a társadalomnak –mint ahogy minden ember értékes tagja egy közösségnek. Megtanítanak arra, hogy jó érzés segítséget kapni, de adni is. Ennek a projektnek a keretében tőlük tanulhatunk.

A projekt várható hatása:
A projekt célja a nyitott és befogadó társadalmi szemlélet kialakítása és megerősítése, a projekt során szerzett ismeretek és tapasztalatok a munkavállalók mindennapi életébe való beépítése. A résztvevők megismernek „más”, különleges embereket – értelmi fogyatékos sportolókat, illetve velük dolgozó szakembereket, akiknek a példáján keresztül megismerhető illetve személyes találkozás során gyakorlatban is megtapasztalható egy kicsit a megszokottól eltérő értékrend, viselkedésmód, szemlélet. Ezek segíthetnek egy elfogadóbb munkahelyi légkör, céltudatosabb, együttműködőbb szemlélet kialakításában. Fenntartható társadalom az, amely megbecsüli tagjait, megtalálja helyüket és a nekik legjobban megfelelő szerepet. Jól működő közösség az, amely ugyanilyen módon működik. Észreveszi az egyéni értékeket, és mindenkiből a legjobbat hozza ki. Nem a hiányosságot látja, hanem az értékeket erősíti, bátorít, ezáltal lehetővé téve a siker elérését. Értékeli és megbecsüli azt. Segít és támogat. Ilyen közösséget teremtett szervezetünk, ahol a fogyatékkal élő emberek mutatnak példát nekünk. Ezt szeretnénk megmutatni és továbbadni, hogy jobbá, fenntarthatóbbá tegyünk más közösségeket is.

A projekt szűkebb értelemben vett üzleti sikere:
Összetartóbb, egymást jobban, új oldalról megismerő közösség épül, javulnak a személyes kapcsolatok. Tapasztalataink szerint motiváló szűkebb lehetőségekkel bíró emberek küzdelmét, céljait megismerni.

A projekt szélesebb értelemben vett üzleti sikere:
A vállalati szféra kapcsolatrendszerének, a civil szférával való közvetlen kommunikációnak a fejlesztése, a munkavállalók társadalmi szemléletének alakítása az üzleti sikerek magalapozását jelenti.

A kikiáltási ár indoklása
90 000 Ft a kikiáltási ár, mely magában foglalja a szervezés és megvalósítás költségeit, a projektmenedzsmentet, a 2 órás tréninget, az 1 órás lezárást, illetve a gyakorlat során fél éven belül ez egyes eseményekre való eljutás költségeit 10-25 főnek.

A civil szervezet bemutatása:
Értelmi fogyatékossággal élők hazai és nemzetközi sportolási lehetőségének megteremtése, sportesemények szervezése, szakemberek képzése, nagyobb társadalmi nyilvánosság biztosítása az értelmi fogyatékossággal élők sport és egyéb tevékenységeinek megismertetésére. Rendezvények, kiállítások szervezése, újságok, fotóalbum, prospektusok megjelentetése. Oktatási program segítségével a gyermek- és fiatal korosztály körében, oktatási intézményekkel együttműködve elfogadásról és befogadásról szóló tanórák, foglalkozások tartása, önkéntesek felkészítése, önkéntes program működtetése.