Salva Vita Alapítvány – DESIGN MÁS-KÉP-P

 

 

 

 

 

 

DESIGN MÁS-KÉP-P

A szolgáltatás kikiáltási ára:
100.000 Ft

A projekt keretében 2 olyan alkalmat szervez az alapítvány, melyen egy cég munkavállalói és a Salva Vita által segített fogyatékos személyek közösen vehetnek részt. A találkozókon az Alapítvány munkatársai által vezetett, jó hangulatú, témához kötött beszélgetéseken vehetnek részt, és megismerhetik, hogy a fogyatékkal élők miként látják a világot. A beszélgetések témája a design: mit jelent a szép, az ízléses, a divatos a fogyatékkal élők szempontjából. A beszélgetésekhez olyan budapesti divatműhelyeket keresünk meg helyszínnek, ahol akár divattervezők részvételével lehet beszélgetni.

A szolgáltatás témája:
Fogyatékos személyek integrációja

A projekt típusa:
egyéb

Kiknek ajánlott:
kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A projektbe cégvezetők, felsővezetők, középvezetők, HR-vezetők és a cég alkalmazottai egyaránt bekapcsolódhatnak.

A projekt időtartama:
2×3 óra 2014. január és június közötti időszakban.

Érintettek létszáma:
40 fő

A projekt indokoltsága:
Mára általánosan elfogadott az a nézet, hogy az előítéletek jobban korlátozzák a fogyatékos embereket, mint a helyzetükből fakadó akadályok. Munkanélküliségük magas aránya is elsősorban a hiányosságaikra fókuszáló szemléletmódból fakad. A diszkrimináció oka legtöbbször az információhiány és a személyes tapasztalatok hiánya. A projekt során a közös élmények hozzásegítik a cég dolgozóit, hogy többet tudjanak meg a fogyatékos emberek világáról, képességeikről, lehetőségeikről.

A projekt várható hatása:
A projekt a cég munkatársai körében elősegíti a fogyatékos emberekkel kapcsolatos előítéletek oldását, a pozitív irányú szemléletformálást. Az a munkatárs, aki egyszer már személyes kapcsolatba került sérült emberekkel, sokkal tudatosabban és bátrabban vállalkozik fogyatékos ügyfelek kiszolgálására, vagy fogyatékos munkavállalók befogadására. A projekt során átélt saját élmény és a megszerzett ismeretek az esélyegyenlőséget elősegítő szemléletváltoztatás hatékony eszközei. A munkavállalók egymásnak is továbbadják a tapasztalatokat, mely szervezeti szinten hozzájárul a befogadás kultúrájának erősítéséhez, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megvalósulásához. A másság elfogadása, az empátia olyan értékek, melyek hosszú távon segítik a sokszínű ügyfélkör kiszolgálását, valamint megteremtik az alapját a sokszínű munkaerő foglalkoztatásának. A befogadó munkahelyek számának növelése révén – hosszú távú hatásként – nő a fogyatékos személyek foglalkoztatási rátája, A sokszínű munkaerő gazdagítja a munkahelyet, és az egész társadalom nyer azáltal, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek a szociális ellátórendszert tehermentesítik, és aktív, adófizető állampolgárokká válnak.

A projekt szűkebb értelemben vett üzleti sikere:
A fogyatékos emberekkel való interakció, a róluk szerzett információk csökkentik a célcsoporttal kapcsolatos előítéleteket, segítik a diszkrimináció-mentes foglalkoztatást és ügyfélkapcsolatokat.

A projekt szélesebb értelemben vett üzleti sikere:
A projekt hozzájárul a vállalat társadalmi felelősségvállalásához, a befogadó szervezeti kultúra kialakítása révén segíti az egyre komplexebb üzleti környezetben való fennmaradást.

A kikiáltási ár indoklása:
A kikiáltási ár a szolgáltatás alapköltségeit fedezi 2 alkalommal, alkalmanként 12-22 fő részére (műhely és terembérlés, utazás, vendéglátás). Ebből a kikiáltási árból összesen 10-20 munkavállaló, és ugyanennyi értelmi sérült személy vehet részt a programban. Abban az esetben, ha a leütési ár magasabb lesz a kikiáltási árnál, igény szerint lehetőség nyílik több design klub szervezésére.

A civil szervezet működési területe:
Alapítványunk a hátrányos helyzetű, fogyatékos személyek társadalmi integrációját támogatja képzési és munkaerő-piaci programokkal. Támogatott Foglalkoztatás: értelmi sérült/autizmussal élő emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását segítő szolgáltatás. Munkahelyi Gyakorlat: értelmi sérült személyek munkavállalásra felkészítő programja. Munkáltatóknak szóló szolgáltatások: fogyatékosügyi átvilágítás, tanácsadás, képzések. Alapítványunk kezdeményezésére alakult meg a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület. A „Fogyatékosság-barát munkahely” elismerést az SVA hozta létre és koordinálja. A Segítő Vásárlás program megszervezését és lebonyolítását is végzi az Alapítvány, tehát fogyatékossággal élők által gyártott termékek országos kiállítását és vásárát Budapesten és hat vidéki helyszínen (Debrecen, Balatonfüred, Miskolc, Pécs, Békéscsaba, Győr) is mi koordináljuk.