Igazgyöngy Alapítvány – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS MEGÉLHETÉS

igazgyöngy1

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS MEGÉLHETÉS

A szolgáltatás kikiáltási ára:
115.000 Ft

Az Igazgyöngy Alapítvány projektje átfogó fenntarthatósági program, ami a környezeti, gazdasági és a társadalmi felelősségvállalást egyaránt magában foglalja. Mélyszegénységben élőknek teremt lehetőséget, hogy gyógynövénytermesztés-gyűjtés meghonosításával önfenntartó tevékenységbe kezdjenek, aktív résztvevői legyenek a gazdasági körforgásnak. Komplex ismeretbővítő és készségfejlesztő program, amelynek során újrahasznosított alumínium dobozokból gyógynövényszárításra alkalmas napkollektorokat építenek a résztvevők. A vállalati önkéntes programként megvalósuló esemény fejleszti a munkatársak szociális érzékenységét, csökkenti előítéleteiket, a kollégák informális kapcsolatai erősödnek és új tartalommal gazdagodnak.

A szolgáltatás témája:
Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása, esélyegyenlőség.

A projekt típusa:
Önkéntes munka

Kiknek ajánlott:
Kisvállalat, középvállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Az önkéntes programban minden kolléga részt vehet, aki nyitott a jótékonyság, az esélyteremtés és a környezetbarát technológiák iránt.

A projekt időtartama:
1 nap

Érintettek létszáma:
10-15 fő

A projekt indokoltsága:
A leszakadó társadalmi csoportok egyik legnagyobb problémája, hogy nem áll rendelkezésükre megfelelő infrastruktúra, termőföld és a szaktudás feltételei nem adottak. Fontos, hogy olyan tevékenységet kínáljunk, ami jövedelmet és jövőképet adó elfoglaltságot biztosít számukra. A program része, hogy az alapoktól kezdve minden feltételt előteremtsen és kézzelfogható, gyakorlati tudást adjon az érintettek kezébe, és alkalmas legyen az attitűdök megváltoztatására is.

A gyógynövény gyűjtés- szárításban olyan megoldásokat kínál, amelyek kis anyagi ráfordítással, környezetbarát módon megvalósíthatók. Az alumíniumdobozokból készült napkollektoros növényszárító elkészítése, valamint a gyógynövénygyűjtés és felhasználás praktikus megoldásai valódi tudásbővítést jelent, amire  az érintett kisközösségeknek nagy szüksége van.

A projekt várható hatása:
A projektben a helyi lakosokkal közösen megépített napkollektorok mintát adnak a mélyszegénységben élők számára, hogyan tudják saját használatra megépíteni, majd a gyógynövényeket kiszárítani és hosszabb távon a gyógynövénygyűjtésre koncentrálni. Ennek a tudásnak köszönhetően három évszakon át tartó jövedelemtermelő tevékenységbe kezdenek, tervezhetőbb és célok mentén megfoglamazott jövőképet alakítanak ki, aminek megvalósításáért aktívan dolgozni tudnak. A gyűjtés ésszerűsítése, a gyógynövények értékesítése és otthoni használata jövedelemszerzés és önfenntartás szempontjából egyaránt előremutató.

A projekt fontos alapköve a környezettudatosság. Az önkéntesek segítségével megépített napkollektorok megtestesítik a különleges szaktudást nem igénylő, természeti erőforrásokat megfelelően hasznosító és értékteremtő segítő munkát.

A projekt szűkebb értelemben vett üzleti sikere:
A vállalat munkatársai megismerik a szegregátumok problémájának összetettségét, a társadalom sokszínűségét. Megtapasztalják a tudásátadás fontosságát, az önkéntes munka társadalmi és egyéni hasznosságát, nyitottabbá és elfogadóbbá válnak. Környezettudatos hozzáállásuk fejlődik, magánéltükben és munkahelyükön is jobban odafigyelnek a környezeti fenntarthatóság szempontjaira.

A projekt szélesebb értelemben vett üzleti sikere:
A programhoz csatlakozó munkatársak részesei lesznek egy  könnyen adaptálható, esélyteremtő modell fejlesztésének. A jó ügyért tett erőfeszítéseknek köszönhetően fejlődik a résztvevők önértékelése, a munkáltató iránti elkötelezettségük és lojalitásuk nő.

A kikiáltási ár indoklása:
A kikiáltási ár az alábbi alapvető költségeket tartalmazza:

A civil szervezet bemutatása:
Az Igazgyöngy Alapítvány fő tevékenysége oktatáson alapuló esélyteremtő munka, amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek és családjaiknak segít kilábalni a nyomorból, és jövőképet ad számukra. Ebben a munkában három fő vonal mentén tevékenykedik az Alapítvány:

  1. oktatás,
  2. családgondozás-közösségfejlesztés (önfenntartási képességek fejlesztése és munkahelyteremtés),
  3. intézményi együttműködésének kialakítása.

Alapvető céljuk az attitűdváltás elősegítése, a rossz beidegződések megszüntetése, a „képessé tevés” egyéni, családi, közösségi és  intézményi szinten egyaránt.

Az Igazgyöngy Alapítvány weboldala: www.igazgyongy-alapitvany.hu/