Kamasztér Alapítvány – GAME STATION EXTRA

GAME STATION EXTRA

A szolgáltatás kikiáltási ára:

190.000 Ft

A Game Station Extra egy közösségi élményt nyújtó, gondolkodtató program, ahol a vállalat munkatársai logikai, stratégiai és absztrakt játékokkal mérhetik össze tudásukat. A projekt érdekessége, hogy a játszóházat a Kamasztér Alapítvány önkéntesei a vállalat 10 fő önkéntes munkatársával közösen bonyolítja le, úgy hogy a koordinátori feladatra jelentkező kollégák előzetesen játékmesteri képzésben vesznek részt. Így lehetőségük nyílik rejtett „tehetségükkel”, vezetői kompetenciáikkal is megmutatkozni a többiek előtt. A programot nagy méretű játékokkal teszi egyedülálló élménnyé a Kamasztér Alapítvány.

A szolgáltatás témája:
Munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése

A projekt típusa:
Programelem családi napon, vállalati rendezvényen

Kiknek ajánlott:
kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
A vállalat bármely csoportja, tagja beosztástól függetlenül.

A projekt időtartama:
Koordinátorok
számára: 5 nap (2 nap előkészítés + 1 nap játékmester képzés + 1 nap rendezvény + 1 nap értékelés). Játékosok számára 1 nap.

Érintettek létszáma:
maximum 100 fő

A projekt indokoltsága:
Hazánkban az aktív dolgozók körében nem elterjedt az önkéntesség. sokan gondolják, hogy csak a munkanélküliek és az iskolások körében hasznos az önkéntes munkavállalás. A projekt egyik célja, hogy a munkavállalók megtapasztalják az önkéntességgel járó előnyöket, meglássák benne a személyes fejlődési lehetőséget és társadalomnak nyújtott hasznosság értékét.  Ezen túl a projekt lehetőséget teremt az egyszerű alkalmazotti beosztásból való kiemelkedésre is.

A projekt várható hatása:
A programban koordinátorként résztvevő 10 munkatársnak egyedülálló élményben lesz része, hiszen a játékmesteri munka során bizalmi, segítő pozícióba kerülnek. Megtapasztalják az irányítás nehézségeit, a kommunikáció korlátait, aminek hatására elfogadóbbá válnak a főnökeik és kollégáik iránt. Továbbá megtapasztalják az önkéntesség élményét, lehetőségét, amelynek személyes fejlesztő hatása van és ez hosszútávon pozitívan hat a vállalaton belüli együttműködéseikre. A játékmesteri pozíció megteremti számukra az egyenlőség lehetőségét, így a program hatással van a munkavállalók megtartására is.

A játékosként résztvevő kollégák számára a játszóház lehetőséget ad a közvetlen kapcsolatteremtésre. A közös pozitív élmény alapvető változást eredményez a munkatársak egymáshoz való viszonyában, ami hozzájárul a jó munkahelyi légkörhöz, ami fokozza a kollégák belső motivációját és a teljesítményét.

Játék közben a munkatársak olyan kompetencia területei mutatkozhatnak meg, amelyre egy átlagos munkanap során nincs lehetőség. Ez hozzájárul az egymás jobb megismeréséhez és az informális kapcsolatok építéséhez. A szervezeten belül az informális kapcsolatok fokozhatják a teljesítményt így később kihatnak a mindennapok formális kapcsolataira is.

Külső tényezőként a vállalat az egyenlő bánásmódról és esélyeegyenlőségről szóló törvény szerint jár el, így etikai szempontból is jobb megítélés alá kerül.

A projekt szűkebb értelemben vett üzleti sikere:
Az önkéntes program lehetőséget kínál a tehetséges munkavállalók kiemelkedésére, motiválására és megtartására. A program közösségi élménye pedig a szűkebb környezettel való jó viszonyt teremti meg.

A projekt szélesebb értelemben vett üzleti sikere:
A program elemei attitűdbeli változást érnek el a résztvevőkben, ez növeli az elégedettséget így pozitívan hat a munkahelyi légkörre. Ez fenntartható társadalmi és környezeti sikerhez vezethet.

A kikiáltási ár indoklása:
A befolyt összegből 10 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását fedezi a Kamasztér Alapítvány. A programot teljes egészében önkéntesek segítségével bonyolítják le.

A civil szervezet bemutatása:
A Kamasztér Alapítvány alaptevékenysége, a játékokon alapuló kompetencia-fejlesztés. Fejlesztő játszóházuk logikai, stratégiai, absztrakt, táblás és eszköz nélküli önismereti játékokból áll. Egyik fő tevékenységük a tehetségfejlesztés, melynek eszköze a coaching és a tréning. Másik fő feladatuk a megelőzés, melyet klubfoglalkozások, műhelyek és egyéb szabadidős elfoglaltságok biztosításával végeznek. A fiatalok fejlesztésén túl nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok képzésére akkreditált pedagógusképzés formájában. Emellett szülőknek is biztosítanak tanácsadást és coaching lehetőséget.

A Kamasztér Alapítvány weboldala: http://www.kamaszter.hu/index.html