Maladype Színház Közhasznú Egyesület – AZ ARANYBOGÁR MÓDSZER

maladype logo

AZ ARANYBOGÁR MÓDSZER – Balázs Zoltán, a Maladype Színház művészeti vezetőjének tréningje

A szolgáltatás kikiáltási ára:
190.000 Ft

Egy vállalat működése során a vezetők és a munkatársak számos váratlan, ismeretlen helyzettel találkoznak. Ezeknek a szituációknak a kezelése kihat a vállalat hatékonyságára, eredményeire és a vállalt filozófia hiteles képviseletére. Az Aranybogár-módszer kreatív kommunikációs analitikai tréning tudásbázisra épülő, elemző és értékelő szemléletet és mentalitást ad a tésztvevőknek. Azokat a váratlan helyzeteket, ismeretlen területeket és szituációkat térképezik fel a résztvevők, ahol a mindennapokban megszokott ok-okozati összefüggések és rendszerek nem adnak azonnali megoldást.

A szolgáltatás témája:
Egyéb társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok

A projekt típusa:
Képzés, tréning

Kiknek ajánlott:
Kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat

Vállalaton belüli célcsoport:
Előzetes egyeztetés után lehetőség nyílik bármely belső csoport bevonására.

A projekt időtartama:
Ajánlott időtartam: 1 – 3 nap (lehet hétvége is), vagy 5 nap (workshop)

Érintettek létszáma:
15 fő /tréning

A projekt indokoltsága:
A vállalati referenciákkal igazolt, tudásbázis alapú, értékelő és elemző szemléletű attitűdöt átadó Aranybogár-módszer, a sztereotíp, behatárolt szerepkörökön alapuló kommunikációs tréningekkel ellentétben, komplexen épít az egyén képességeire, a közösség lehetőségeire és a vállalati filozófiára. A szokatlan, váratlan helyzetek pillanatnyi változásaira is érzékenyen és azonnal reagáló képességeket fejleszt, ezért hiánypótló a hazai képzések piacán.

A projekt várható hatása:
Az Aranybogár módszer segítségével a résztvevők számára

Fenti készségek birtokában a résztvevők képessé válnak a hiteles és érzékeny kommunikációra. A tréning nem konkrét feladatra készít fel, hanem lehetőséget teremt, hogy a résztvevők bármilyen szokatlan, váratlan, ismeretlen szituációban magas minőségben és hatékonyan legyenek jelen.

A projekt szűkebb értelemben vett üzleti sikere:

A projekt szélesebb értelemben vett üzleti sikere:
A résztvevők megismerik saját képességeiket és lehetőségeiket, így önállóan egyénként és a munkahelyi közösség tagjaként is alkalmasabbá vának a vállalati értékrend képviseletére és az üzleti célok megvalósítására.

A kikiáltási ár indoklása:
A piaci átlagárat alapul véve, egy napos fejlesztő tréning esetén 3+3 órát számolva került meghatározásra  a kikiáltási ár. A tréning struktúrája lehetőséget ad 1-3 napos, illetve 5 napos workshop megtartására. A megvalósuló forma a licitnyertessel közösen kerül kialakításra.

A civil szervezet tevékenységi területei:
A Maldype Színház Közhasznú Egyesület a hazai és nemzetközi színházművészet területén tevékenykedik. Bemutatókat, nemzetközi koprodukciókat, vendégjátékokat szervez, összművészeti projektek gazdája, nemzetközi workshopok szervezője. Az Egyesület egyik fókusza az átfogó, roma és nem roma, hátrányos helyzetű, kiemelkedően tehetséges fiatalok és pedagógusaik számára kialakított színházi nevelési program működtetése, amelyben jelenleg 58 közoktatási intézmény a partnerük. “Százan százzal egyért!” elnevezésű, rendhagyó CSR projektjükbe eddig 54 támogatót sikerült bevonniuk.

A Maladype Színház weboldala: http://www.maladype.hu/hu/